Nyheter


Vis alle nyheter
Aktuelle eksterne lenker

Klima og bærekraftig utvikling
 
Bergenscenarier 2020 hadde i perioden 2006-2008 et godt samarbeid med Bjernessenteret for klimaforskning når det gjelder klimaspørsmål og bærekraftig utvikling.
 
Stern-rapporten har fått stor betydning for oppmerksomheten rundt de økonomiske konsekvensene av global oppvarming og klimaendringer.
 
IPCC, populært kalt FNs klimapanel, har i år fått mye oppmerksomhet for sine rapporter. Her finner du hjemmesiden til IPCC.
 
Bergenscenarier har sammen med Bjerknessenteret for klimaforskning og Bergen Næringsråd etablert Klimaforum som en åpen og gratis møteplass. Fra 2009 er også Bergen kommune fast samarbeidspartner. I Klimaforum tas ulike samfunns- og næringsmessige problemstillinger knyttet til global oppvarming og klimaendringer opp.
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™