Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er med sine 16 000 studenter og vel 3 000 ansatte et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i sju fakultet og rundt 90 institutt og faglige sentre.

Universitetet i Bergen er også del av et globalt nettverk av studenter, forskere og kunnskapsinstitusjoner. Universitetet er et møtested og en dør mot andre fagmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Satsing på internasjonalisering siden midten av 1980-årene har gitt Universitetet i Bergen profil som et internasjonalt universitet i Norge, i tråd med Bergens tradisjoner.

Hvorfor er Universitetet i Bergen med i Bergenscenarier 2020?

”UiB ser det som en sentral oppgave og et viktig samfunnsansvar å styrke den økonomiske og kulturelle utviklingen i Vestlandsregionen. Vi kan bidra med et bredt spekter av forskningsbasert kunnskap, men er avhengig av gode samarbeidsrelasjoner til lokale og regionale aktører i nærings- og samfunnslivet for å nå ut med denne kunnskapen. Derfor er det viktig for oss å delta i BS 2020-samarbeidet, som er blitt en sentral arena i arbeidet med å sikre en god fremtid for Bergen og regionen.”

Sigmund Grønmo, rektor

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™