Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Stor-Bergen Boligbyggelag

Stor-Bergen boligbyggelag ble stiftet 30. mars 1962 som en videreføring av Laksevåg Boliglag A/S etablert i 1946. Hovedkontoret ligger på Laksevåg i Bergen kommune. Boligbyggelaget har som formål å skaffe medlemmene gode boliger tilpasset den enkelte og i en sammenheng hvor boligen og bomiljø blir ivaretatt på en tilfredstillende måte.

Hvorfor er Stor-Bergen Boligbyggelag med i Bergenscenarier 2020?

”Vi liker å si at Stor-Bergen er mer enn et boligbyggelag. Vi har for lengst erkjent at det å bo er mer enn selve boligen og at et bomiljø er mer enn borettslaget. Det er et spørsmål om trivsel og kvaliteter i nærområdene og lokalsamfunnet. Derfor er vi opptatt av helhetstenkning og områdeutvikling.”

Per Eystein Thue, administrerende direktør

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™