Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank, med en forvaltningskapital på 65,2 milliarder kroner og 765 årsverk per 31.03.2007. Hovedkontoret ligger i Bergen. Banken betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland med 58 salgssteder.

Sparebanken Vest er landets nest eldste bank. Forløperen, Bergens Sparebank, ble etablert i 1823. I løpet av de 184 årene banken har virket, har den bidratt til vekst og nyskaping på Vestlandet. Det er bankens uttalte mål å forsterke sitt engasjement i samfunnsutviklingen og befeste sin posisjon som landsdelens største selvstendige bank med en sterk lokal forankring.

Hvorfor er Sparebanken Vest med i Bergenscenarier 2020?

"Sparebanken Vest støtter BS2020 fordi organisasjonen bidrar til vekst og positiv utvikling i samfunns- og næringsliv på Vestlandet."

Jørn Lekve, direktør for informasjon og samfunnskontakt

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™