Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Maritimt Forum Bergensregionen

Maritimt Forum Bergensregionen er stiftelsen for fremme av maritim virksomhet i Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane. Stifterne av Maritimt Forum Bergensregionen var Bergen kommune, Bergens Rederiforening, Bergen Faglige Samorganisasjon, Mjellem & Karlsen AS og Rolls-Royce Marine AS.

Ved utgangen av 2005 var 49 maritime bedrifter aktive medlemmer i Maritimt Forum Bergensregionen.

Hvorfor er Maritimt Forum Bergensregionen med i Bergenscenarier 2020?

”Den maritime sektor er en av Bergensregionens sterkeste næringsklynger og største verdiskaper. Samarbeid mellom næringer er en vesentlig faktor for at Bergensregionen skal bli en av fremtidens vinnere, og maritim sektor ønsker å bidra i arbeidet med å gjøre hele regionen til en slagkraftig næringsklynge.”

Atle Kvamme, daglig leder

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™