Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Innovasjon Norge

Innovasjon Norge fremmer bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløser ulike distrikters og regioner næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Hvorfor er Innovasjon Norge med i Bergenscenarier 2020?

”Innovasjon Norge Hordaland arbeider for å realisere visjonen i Regionalt Utviklingsprogram om at Hordaland skal være blant de mest innovative regioner i Europa. Dette gjør vi ved løpende å stimulere til entreprenørskap, innovasjon og internasjonalisering ved å tilføre bedriftene kompetanse, nettverk og finansiering. Vi ser det som avgjørende for å realisere visjonen at bedrifter, FoU, virkemiddelapparat og myndigheter utvikler en felles langsiktig ambisjon for Bergen og Hordaland. Dette som en inspirasjon og katalysator for konkrete handlinger som skal bringer regionen fremover. Derfor er vi med i BS 2020.”

Nina Broch Mathisen, direktør

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™