Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen har cirka 6000 studenter og 600 ansatte. Den ble etablert i 1994 etter sammenslåing av 6 høgskoler med ulik faglig profil. Felles for disse høgskolene var tilbud om profesjonsutdanninger innenfor helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomisk-administrativ utdanning, musikkutdanning og lærerutdanning.

Høgskolen har i dag som mål å være den viktigste profesjonshøgskolen på Vestlandet.

Hvorfor er Høgskolen i Bergen med i Bergenscenarier 2020?

”Den strategiske planen for Høgskolen i Bergen (HiB) har slik visjon: ”Vegvisar til kunnskap, kultur og yrke”. HiB er dermed som ein regnboge med dei mange studietilboda og prosjekta, og dermed ein farge til alle. Alt er tilpassa BS 2020 med satsing på livsfasane og berekraftig utvikling.”

Nils Mæhle, høgskoledirektør

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™