Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
StatoilHydro

StatoilHydro er det ledende olje- og gasselskapet på norsk kontinentalsokkel, og en bedrift i en ekspansiv fase internasjonalt med 31.000 ansatte i 40 land. Vi satser også sterkt på utviklingen av ny energi.

Hvorfor er StatoilHydro med i Bergenscenarier 2020?

"Bergen har vært et av de viktigste kontor- og driftsstedene for både Statoil og Hydro i mange år, og er ikke blitt mindre viktig etter fusjonen 1. oktober. Utviklingen av Bergen som et attraktivt bo- og arbeidssted for dyktige mennesker er en sentral utfordring for at vi skal lykkes i Norge og internasjonalt. Her har vi utviklet en organisasjon bestående av mennesker med kunnskap og erfaring på et veldig høyt nivå. Vi er opptatt av at våre nåværende ansatte og nye medarbeidere skal se på en jobb i StatoilHydro i Bergen som den perfekte kombinasjon av karrieremuligheter i en by med positive opplevelser og utviklingsmuligheter for dem selv og deres familier."

Roger Vikan, personaldirektør

 
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™