Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Hordaland fylkeskommune

Hordaland, med meir enn 450 000 innbyggjarar, er det tredje største fylket i landet rekna etter folketal. Storparten av innbyggjarane bur i kystområda og på den smale stripa med jordbruksland langs fjordane.

Hvorfor er Hordaland fylkeskommune med i Bergenscenarier 2020?

”Hordaland fylkeskommune har eit mål om å bli ein av dei mest innovative regionane i Europa innan energi, marine og maritime næringar, reiseliv og kultur. Fylket deltek i Bergensscenarier 2020 fordi vi deler visjonen om Den spenstige regionen og føremålet om å innretta, konkretisera og styrka den strategiske samhandlinga i Bergen, Hordaland og på Vestlandet.”

Torill Selsvold Nyborg, fylkesordfører

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™