Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Helse Bergen

De offentlige sykehusene i Norge er organisert i fem regionale og ca. 30 lokale helseforetak. Helse Bergen HF er ett av fem lokale helseforetak som eies av det regionale foretaket Helse Vest.

Helse Bergen har i alt ca. 8500 ansatte, ca. 7000 årsverk og et budsjett på ca. 5 mrd. kroner.

Hvorfor er Helse Bergen med i Bergenscenarier 2020?

”Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen, er avhengig av en tett kontakt med befolkningen og alle store aktører i Bergens-området. Vi har vår del av ansvaret for vestlendingenes helse, og for oss er det viktig å delta i BS2020 for å bidra med vår kunnskap om folkehelse - om utviklingen i sykelighet og hvilke konsekvenser det får for forebyggende arbeid, levekår, økonomi og arbeidsplasser. Gjennom BS2020 får vi også en unik mulighet til å delta i en dialog med viktige aktører rundt utviklingen i Bergen.”

Stener Kvinnsland, administrerende direktør

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™