Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
GC Rieber Fondene

GC Rieber Fondene er en bidragsyter til kultur, velferd og forskning. Rieber-familien har alltid erkjent og verdsatt at deres selskap er en del av et større fellesskap. Dette er bakgrunnen for at man etablerte GC Rieber Fondene. I dag støtter Fondene et stort antall nyttige prosjekter og aktiviteter.

GC Rieber er overbevist om at «penger har liten verdi – med mindre de brukes som såkorn i fruktbar jord».

Hvorfor er GC Rieber Fondene med i Bergenscenarier 2020?

"GC Rieber Fondene støtter BS2020 for å utvikle Bergen og omegn til en attraktiv og fremtidsrettet region."

Bjart Nygaard, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom AS

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™