Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
BKK

BKK har sine røtter og virksomhet på Vestlandet. Hovedaktivitetene er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tillegg leverer BKK fjernvarme i Bergen og bredbånd, bredbåndstelefoni, kabel-tv og alarm til private husstander og borettslag. BKK tilbyr også entreprenørtjenester, rådgiving innen vannkraftutbygging, enøk-tjenester og alternative energikilder. BKK har 180 000 nettkunder, 1000 medarbeidere og hadde i 2006 en omsetning på 3,3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger på Kokstad i Bergen. BKK eies av BKK eies av Statkraft og 17 kommuner på Vestlandet.

Hvorfor er BKK med i Bergenscenarier 2020?

”Det regionale perspektivet har en sentral plass hos BKK. Gjennom Bergenscenarier 2020 er BKK en aktiv bidragsyter til en strategisk næringsutvikling som favner om hele Hordaland og Vestlandet. Samarbeidet byr på realistisk og løfterikt arbeid. For BKK er energi og kraft alltid på dagsorden, og det er derfor svært spennende å se hvilke synergier som oppstår her - på tvers av sektorer og bransjer. Sammen med ulike miljøer, næringer og bransjer ønsker BKK å skape en positiv og livskraftig region. En region der man også i fremtiden vil studere i, investere i og slå seg ned i.”

Atle Neteland, konsernsjef

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™