Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Bergens Tidende

Bergens Tidende er den klart dominerende avisen i sin region, både når det gjelder leseroppslutning og som reklamekanal. Avisen utkommer 7 dager i uken. Den trykkes i tabloidformat alle ukedager. Målt i opplag er Bergens Tidende landets 4. største avis. Den er størst utenfor Oslo, og tre ganger større enn nærmeste konkurrent i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Redaksjonelt er Bergens Tidende liberal og partipolitisk uavhengig. Avisen er blant landets eldste, grunnlagt av Johan Wilhelm Eide og utgitt første gang 2. januar 1868.

Hvorfor er Bergens Tidende med i Bergenscenarier 2020?

”Bergens Tidendes visjon er å engasjere og gi ny innsikt - hver dag! Bedriften har samtidig som mål å bidra til en utvikling i Bergen og på Vestlandet preget av fremtidstro, skapertrang og toleranse. Vårt ønske er at Bergensscenarier 2020 utvikles som et viktig virkemiddel for å nå dette målet.”

Didrik Munch, administrerende direktør

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™