Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Bergens Rederiforening

Bergens Rederiforening har til formål å samle bergenske redere til diskusjon og forhandling om rederibedriftenes interesser og i tilfelle å opptre i fellesskap for å beskytte disse interesser overfor andre. Foreningen fungerer som Bergens krets for Norges Rederforbund for så vidt dette er i funksjon.

Hvorfor er Bergens Rederiforening med i Bergenscenarier 2020?

”Rederivirksomhet og nærheten til havet har vært viktig for oppbyggingen og utviklingen av Bergen. Vi ønsker å bevare Bergen som en shippingby med senter for eierskap og drift av skip, og der dette skjer i et kreativt samspill med offentlige organ og byens øvrige næringslivsaktører.” 

Sven Rong, formann 

 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™