Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd skal være en pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest attraktive næringsområde.

Bergen Næringsråd er en partipolitisk nøytral organisasjon, og er den største lokalt forankrete næringsorganisasjonen i Bergen med over 2 500 medlemmer. Bergen Næringsråd arrangerer 70 medlemsmøter hvert år. Medlemmene i Bergen Næringsråd spenner fra oljeselskap som StatoilHydro via Bergensavisen til Stiftelsen Egil Raftos Hus.

Hvorfor er Bergen Næringsråd med i Bergenscenarier 2020?

”Bergen Næringsråd tok i 2003 initiativet til prosjektet ”Bergenscenarier 2020” sammen med Ole Berrefjord. Prosjektet har gitt oss et godt verktøy til å identifisere de viktigste samhandlingsarenaer og –aktører, de viktigste strategiske innsatsområder og holdningskapende elementer – for at Bergens-regionen skal fremstå som et attraktivt sted å arbeide og bo i 2020.

Prosjektet har gitt Bergen Næringsråd en bredere og mer helhetlig plattform i næringspolitikken. Flere konkrete tiltak er blitt resultat: Det viktigste er det nye Vitensenter-VILVITE.

Arbeidet i det store partnerskap er av stor verdi, og har nå søkelys på det viktigste tema fremover: Klima og bærekraft.”

Helge Dyrnes, administrerende direktør


 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™