Bergen kommune
Bergen Næringsråd
Bergens Rederiforening
Bergens Tidende
Bergensavisen
BKK
GC Rieber
Helse Bergen
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Innovasjon Norge
Maritimt Forum Bergensregionen
Sparebanken Vest
StatoilHydro
Stor-Bergen Boligbyggelag
Universitetet i Bergen

Nyheter


Vis alle nyheter
Bergen kommune

Bergen er med sine 245.000 innbyggere landets nest største by. Bergen kommune er med 15.000 ansatte den største arbeidsplassen i regionen. Bergen ble grunnlagt som kjøpstad av Olav Kyrre i 1070. Byen vokste raskt til å bli Norges viktigste handelsforbindelse med Europa.

Bergen er midtpunktet i en av de mest ressursrike regionene i Europa og har som mål å være Nordens mest spennende kulturby. Bergen kommune bruker hvert år ti milliarder kroner på å yte gode tjenester i alle stadier av bergensernes liv. Kommunen ønsker å legge til rette at Bergensområdet skal være en attraktiv region for innbyggere og næringslivet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

Hvorfor er Bergen kommune med i Bergenscenarier 2020?

”Byrådet ønsker et langt tettere og mer forpliktende samarbeid i Bergensregionen. Vi setter også langsiktige mål for utviklingen av byen og regionen, og tror ikke vi kommer noen som helst vei gjennom å bare jobbe for oss selv. Arbeidet med Bergensscenarier 2020 har tydelig vist at samspill er det eneste som virkelig gir oss den spenstige, livskraftig og opplevelsesrike regionen vi ønsker oss. Jo flere hester som drar vognen i samme retning, desto raskere og kraftigere kan vi gjøre visjonene til en virkelighet. Områder som kompetanseutvikling og internasjonal profilering vil ha høy prioritet i årene som kommer. Målene i Bergenscenarier 2020 er sammenfallende med byrådets egne prioriteringer når det gjelder utviklingen av Bergen.”

Henning Warloe, byråd for finans, kultur og næring


 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™