Satsingsområder
Livsfasene
Kunnskapsgleden
Kvalitetsopplevelsen
Nytt entreprenørskap
Asia-aksen
Sanntidsregionen
Hav, kyst, fjord og pol
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Hav, kyst, fjord og pol

Bergen og Vestlandet er historisk knyttet til det marine og maritime. Norges store eksportnæringer er basert på naturressurser fra vestlandskysten. Vi kan tilby det verden vil ha; energi og petroleum, sjømat, sjøtransport og vakker natur. Samtidig har klima- og miljøutfordringene seilt opp som vår tids største utfordring.
 
Hvordan kan vi tilrettelegge for vekst og utvikling innenfor disse næringene, og hvordan sikrer vi at kompetansen fra universitet og høyskoler utvikles og brukes slik at veksten gjøres bærekraftig?
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™