Satsingsområder
Livsfasene
Kunnskapsgleden
Kvalitetsopplevelsen
Nytt entreprenørskap
Asia-aksen
Sanntidsregionen
Hav, kyst, fjord og pol
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Sanntidsregionen

Informasjonsteknologien har endret måten vi kommuniserer på både privat og i forretningslivet. Sanntids informasjonsstrømmer gjør at verdensomspennende bransjer, enten det er shipping, logistikk eller petroleum, kan drives fra bergensregionen.
 
Regionen vår må ligge i forkant av den informasjonsteknologiske utviklingen. Hva kan vi gjøre for at regionen til enhver tid skal være oppdatert på, ta i bruk og bidra til ny informasjonsteknologi?
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™