Satsingsområder
Livsfasene
Kunnskapsgleden
Kvalitetsopplevelsen
Nytt entreprenørskap
Asia-aksen
Sanntidsregionen
Hav, kyst, fjord og pol
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Asia-aksen

Globaliseringen er en del av vår hverdag. Som eksportregion må vi henge med i det som skjer i den globale økonomien og posisjonere oss. Samtidig må vi ta innover oss og, ut i fra våre forutsetninger, gjøre noe med de globale utfordringene både når det gjelder miljø/klimaspørsmål, fattigdomsbekjempelse og konfliktløsning.
 
Hvordan kan vi gjøre regionen vår bedre rustet til å takle globaliseringen både når det gjelder egen posisjonering og når det gjelder naturmessige og ressursmessige utfordringer?
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™