Satsingsområder
Livsfasene
Kunnskapsgleden
Kvalitetsopplevelsen
Nytt entreprenørskap
Asia-aksen
Sanntidsregionen
Hav, kyst, fjord og pol
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Nytt entreprenørskap

Regionen trenger nytt entreprenørskap både innenfor eksisterende bedrifter og i form av nyetableringer. Derfor ønsker vi at regionen skal ha tiltrekningskraft på gründere som har lyst til å etablere seg og skape noe nytt. Forholdene må legges til rette for nyskaping både når det gjelder innovasjonssystemer og infrastruktur, og vi må gi potensielle gründere trygghet til å nå sine mål gjennom å vise gode og positive holdninger til entreprenørskap.
 
Hva kan vi gjøre for å stimulere til og tilrettelegge for gründervirksomhet og nytt entreprenørskap?
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™