Satsingsområder
Livsfasene
Kunnskapsgleden
Kvalitetsopplevelsen
Nytt entreprenørskap
Asia-aksen
Sanntidsregionen
Hav, kyst, fjord og pol
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Kvalitetsopplevelsen

Et levende kulturliv, en vakker natur og et spennende aktivitetstilbud gjør regionen attraktiv for både befolkningen og tilreisende. Regionen har et stort potensial når det gjelder å videreutvikle tilbudet av gode kvalitetsopplevelser.
 
Hvordan gjør vi regionen mer attraktiv for både befolkningen, tilflyttere og tilreisende?
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™