Satsingsområder
Livsfasene
Kunnskapsgleden
Kvalitetsopplevelsen
Nytt entreprenørskap
Asia-aksen
Sanntidsregionen
Hav, kyst, fjord og pol
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Kunnskapsgleden

Kunnskap er kilden til utvikling.
 
For å tilføre mennesker ny kunnskap må vi ta i bruk mangfoldet og pirre nysgjerrigheten. I skoleverket må gleden ved å lære vektlegges og barn og unge må få mulighet til å nå sitt utviklingspotensial. For å sikre oss fremtidig arbeidskraft må vi i større grad koble skolene og utdanningsinstitusjonene opp til det regionale næringsliv, slik at kunnskapen om næringslivet blant fremtidens kandidater blir bedre. På samme tid må det regionale næringslivets kunnskap om hvilke utdanninger som tilbys i regionen bedres. Vi må sørge for at regionens høgskoler og universitet holder et høyt internasjonalt nivå både når det gjelder utdanningene og forskningen.
 
Hvordan kan vi gjøre regionen ledende på kunnskap innen utvalgte områder?
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™