Satsingsområder
Livsfasene
Kunnskapsgleden
Kvalitetsopplevelsen
Nytt entreprenørskap
Asia-aksen
Sanntidsregionen
Hav, kyst, fjord og pol
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Livsfasene

Befolkningen i regionen er den viktigste og edleste produksjonsressursen vi har.
 
Vi må derfor sørge for at barn og unges helse ivaretas gjennom aktivitet og godt kosthold, at man tilrettelegger for småbarnsfamilier for å gjøre hverdagen mindre stressende og for å gjøre regionen attraktiv å bo og arbeide i, og at man jobber sammen for å håndtere eldrebølgen, både når det gjelder å sikre fremtidig arbeidskraft og når det gjelder å sikre de eldre en god og trygg alderdom.
 
Ulike og delvis nye sykdomsbilder truer. Livstilssykdommer er i økende grad blitt en helseutfordring. For å imøtekomme disse truslene må vi i felleskap være flinkere til å forebygge sykdom, samtidig som vi sikrer oss at helsevesenet er sterkt og godt nok til å behandle de som blir syke.
 
Hvordan møter vi utfordringene knyttet til å ivareta og foredle de menneskelige ressursene?
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™