Satsingsområder
Livsfasene
Kunnskapsgleden
Kvalitetsopplevelsen
Nytt entreprenørskap
Asia-aksen
Sanntidsregionen
Hav, kyst, fjord og pol
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Syv satsingsområder

I de første to fasene av Bergenscenarier 2020 ble det utviklet syv innsatsområder som bergensregionen må lykkes med dersom det spenstige scenariet skal bli en realitet:
 
I fase 3 i perioden 2006-2008 hadde dessuten Bergenscenarier et særlig prosjektfokus på disse to områdene:
 
- Klima og bærekraft
- Rekruttering og regional attraktivitet
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™