Satsingsområder
Kjerneteamet
Arbeidsutvalget

Nyheter


Vis alle nyheter
Om Bergenscenarier 2020

Hva kan skje med bergensregionen og Vestlandet?

Spørsmålet er både utgangspunkt og gjennomgangstema for prosjektet Bergenscenarier 2020. Prosjektet ble unnfanget i 2003 av Bergen Næringsråd og Berrefjord og Thomassen AS. Idéen var å skue litt lengre frem i tid enn vanlig og på bakgrunn av ulike globale trender skape noen funderte spekulasjoner om hva som kan skje med Bergen i et 15-20 års perspektiv.

Prosjektet har gjennomgått to faser og er nå inne i sin tredje fase. I den første fasen (2003-2004), konsentrerte prosjektet seg om å utvikle og formidle de to scenariene om Den tannløse regionen (2+2=3) og Den spenstige regionen (2+2=5+).

I prosjektets fase 2 (2004-2005) ønsket man ved hjelp av den scenariske innfallsvinkelen å ta neste skritt - fra scenarier til strategi og handling. Prosjektet skulle i denne fasen "identifisere og konkretisere prosjekter, tiltak og former for samhandling som samsvarer med 5+ tankegangen." Berrefjord & Thomassen AS hadde ansvaret for prosjektledelse, framdrift og hovedrapportering for prosjektets to første faser frem til årsskiftet 2005/06.

Ønsker du å lese mer om de to første fasene av prosjektet kan du laste ned den samlede rapporten fra fase 1 og 2 her. Ønsker du å se de interaktive presentasjonene fra fase 1 og 2 kan du laste ned disse her (1 , 2).
 
Sommeren 2006 ble det etablert et eget sekretariat som har ledet fase 3 av prosjektet der hovedoppgaven har vært å sette i gang konkrete samarbeidsprosjekter mellom aktørene i det offentlige, næringslivet og akademia. Arbeidet har vært særlig rettet inn mot de to hovedtemaene klima/bærekraftig utvikling og rekruttering/regional attraktivitet.
 
Bergenscenarier 2020 - Olav Kyrresgt. 11 - 5014 Bergen - Tlf. 55 55 39 21 - Faks: 55 55 39 01 - post@bergenscenarier.no
 
Design & Developement: Maritimecolours.no - Powered by PublishOnline™